Reklamačný poriadok

Prípadné reklamácie vybavíme v súlade s platnými právnymi predpismi (Občiansky zákonník pre fyzické osoby, Obchodný zákonník pre právnické osoby). Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je na výrobku uvedené inak.

Nárok na uplatnenie záruky môže zaniknúť, pokiaľ :


1. Výrobok bol poškodený pri preprave (Zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu je nutné ihneď riešiť s dopravcom. Zákazník nie je povinný takýto tovar od dopravcu prevziať a musí o zistenom poškodení obratom informovať predajcu).

2. Výrobok bol poškodený neodbornou inštaláciou alebo zachádzaním a obsluhou uskutočňovanou v rozpore s užívateľskou príručkou (pokiaľ pri výrobku existuje).

3. Výrobok bol používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedali parametrom a požiadavkám uvedeným v dokumentácii (pokiaľ pri výrobku existuje).

4. Výrobok bol poškodený pôsobením živlov.

5. Výrobok bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii (pokiaľ pri výrobku existuje).

Postup pri reklamácii:

1. Informujte nás o reklamácii telefonicky alebo e-mailom.
2. Tovar zašlite ako doporučený balík na našu adresu - bez dobierky.
3. Do zásielky uveďte dôvod reklamácie a priložte kópiu daňového dokladu. Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od jej vzniku.

Odstúpenie od zmluvy:


Kupujúci má podľa §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Zb. (obč. Zák.), právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar bez známok používania alebo opotrebenia, v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote.

Po vrátení tovaru, predávajúci zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku za tovar vopred dohodnutým spôsobom.

U atypických rozmerov (matrace na mieru) nelze tovar vratit či odstúpiť od zmluvy.


Kvalitný anatomický vankúšik ZADARMO


Doprava matrac až domov ZDARMA


 

Kategórie

Mohlo by vás zaujímať