Používanie matracov

Aby Vám matrac slúžil k Vašej maximálnej spokojnosti a mohli ste využiť záručnú lehotu na náš tovar, je potrebné dodržiavať tieto podmienky:

Matrace sú zaopatrené snímateľným poťahom. Pri manipulácii s poťahom dbajte na to, aby nedošlo nevhodným snímaním alebo navliekaním poťahu k poškodeniu jadra alebo návleku.

Matrace je nutné ošetrovať podľa symbolov všitých do poťahu každého matraca. Nevystavujte matrace priamemu slnečnému žiareniu , ktoré urýchľuje blednutie poťahu matraca. Matrace čistite len výrobkami k tomu určenými a dbajte návodu k obsluhe ,výrobcu čistiaceho prostriedku. Matrac jedenkrát mesačne otočte a vysajte od prachu.

Prevažná väčšina baktérií a roztočov sa likviduje pri teplote 56°C. Pranie na 60°C preto zaistí maximálnu hygienu i pre alergikov a ľudí citlivých na interiérový prach.

Pri textíliách môže dôjsť k zvlneniu poťahu. Vadou nie sú ani zmeny rozmerov poťahu spôsobené bežným používaním matraca. Odchýlka od rozmerov uvedených na štítku matraca môže byť +/- 1,5 % pri šírke a +/- 1 % pri dĺžke poťahu.

Dbajte na správnu voľbu podložky alebo roštu matraca podľa jeho typu. Výrobca neručí ani za škody vzniknuté dodatočnou úpravou jadra spotrebiteľom.


Kvalitný anatomický vankúšik ZADARMO


Doprava matrac až domov ZDARMA


 

Kategórie

Mohlo by vás zaujímať