Platba a doprava

Platobné podmienky

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť cenu. Pokiaľ sa ale cena dodávaného tovaru zvýši oproti objednávke, tak predávajúci obratom o tejto skutočnosti informuje kupujúceho. Ten môže novú cenu prijať alebo odmietnuť. Pri ústnej alebo telefonickej objednávke je vždy kupujúci oboznámený platnou cenou pre danú objednávku.

Ak je platná cena totožná alebo nižšia než na písomnej alebo e-mailovej objednávke, nie je spätne kupujúcemu potvrdzovaná a tovar je mu dodaný s platnou cenou v okamihu prijatia objednávky.

Predávajúci je oprávnený požadovať pred dodávkou zálohu vo výške až 50 % hodnoty objednávky. V prípade, že je záloha požadovaná, je vystavený doklad "Zálohová faktúra - daňový doklad". Po dodaní tovaru je na daňovom doklade hodnota zálohy odpočítaná.

Všetky uvedené ceny sú konečné, vrátane DPH. Všetok tovar je dodávaný s daňovým dokladom a dodacím listom. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho. V prípade stornovania objednávky alebo jej časti zo strany dodávateľa (napr. tovar je vypredaný) sú peniaze alebo ich príslušná časť obratom zaslané späť na číslo účtu, z ktorého boli prevedené, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Možnosti platby

Platba bankovým prevodom

Ak si zvolíte tento spôsob platby môžete Vašu platbu za tovar poukázať na náš účet 2 spôsobmi.

1. bankovým prevodom z Vášho účtu
2. vložením peňazí v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke našej banky ČSOB priamo na náš účet

Bankové spojenie - slovenský účet u ČSOB - 400 86 38 680/7500

Platba na dobierku

Tovar bude kupujúcim zaplatený pri prevzatí tovaru - dopravnej spoločnosti Top Trans.(vodičovi).

Dodacie podmienky

Objednaný tovar doručujeme podľa veľkosti a váhy obchodným balíkom zmluvnou prepravnou službou. O spôsobe dopravy po dohovore s kupujúcim rozhoduje dodávateľ, ktorý vyberá vždy najvhodnejší spôsob pre daný tovar.

Dodávky predmetu plnenia budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne 5 - 7 pracovných dní .

Vo výnimočných prípadoch môže býť dodacia lehota dlhšia. Miesto odberu je určené na základe objednávky kupujúceho. Rozvoz tovaru zabezpečujeme po celej Slovenskej republike.

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na uvedenú adresu. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom štandardne obsahuje daňový doklad (faktúru), ktorý zároveň slúži ako záručný list. Pri prevzatí tovaru od prepravnej služby resp. pošty si vždy starostlivo skontrolujte neporušenosť prepravného obalu. V prípade, že obal je poškodený ,uveďte túto informáciu do odovzdávacieho protokolu prepravnej služby, pošty.

V prípade, že si neprevezme kupujúci predmet plnenia z vlastných dôvodov (napríklad nie je schopný uhradiť kupnú cenu), znáša kupujúci náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške.


Kvalitný anatomický vankúšik ZADARMO


Doprava matrac až domov ZDARMA


 

Kategórie

Mohlo by vás zaujímať