Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.najlepsiematrace.sk.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho /prevádzkovateľ, dodávateľ/, a kupujúceho /zákazník, spotrebiteľ/ . Akékoľvek zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadi sa vzťahmi obchodnými podmienkami neupravenými občianskym zákonníkom (č.40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č.634/1992 Zb.) Výňatky z týchto zákonov nájdete pod touto časťou obchodných podmienok. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadi sa vzťahmi , ktoré neupravujú obchodné podmienky a ktoré sa vzťahujú na podnikateľov, obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb., podľa znenia noviel.

Predávajúci

Internetový obchod NajlepsieMatrace.sk prevádzkuje firma

AEP s.r.o.

Tř. T. Bati 1039
760 01 ZLÍN
IČO:25579436
DIČ:CZ25579436

Kupujúci

Koncový spotrebiteľ – právne vzťahy Predávajúceho s týmto druhom Kupujúceho ,ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami, ani individuálnou zmluvou sa riadia zákonom č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) a súvisiacimi predpismi.

Podnikateľský subjekt – právne vzťahy Predávajúceho s týmto druhom Kupujúceho, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami, ani individuálnou zmluvou sa riadia zákonom č.513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) a súvisiacimi predpismi. Podnikateľským subjektom sa rozumie každá právnická osoba a tá fyzická osoba, ktorá pri svojom nákupe uvádza na daňovom doklade IČ a/lebo DIČ.

Cena tovaru

Cena tovaru v internetovom obchode je vždy aktuálna a platná.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny bez výslovného upozornenia Kupujúceho.

Zmena ceny tovaru v internetovom obchode nemá vplyv na celkovú hodnotu už prijatej objednávky Kupujúceho. V prípade, že dôjde k zníženiu ceny tovaru objednaného Kupujúcim, má Kupujúci právo na zníženie ceny tovaru v už prijatej a nevybavenej objednávke a to na základe telefonickej alebo emailovej žiadosti Kupujúceho.

Prostriedky komunikácie

Pre účely vzájomnej komunikácie Kupujúceho a Predávajúceho slúži predovšetkým e-mail a telefón.

Náklady spojené s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku hradí Kupujúci alebo Predávajúci podľa charakteru použitého komunikačného prostriedku, platných podmienok a sadzobníka poskytovateľov komunikačného prostriedku.

Objednávky tovaru

Kupujúci môže objednávať tovar zo sortimentu Predávajúceho osobne, telefonicky, emailom, alebo prostredníctvom internetového obchodu.

Prijatá objednávka sa stáva pre obidve strany záväznou, momentom telefonického či emailového potvrdenia zo strany Predávajúceho. K tomuto potvrdeniu využije Predávajúci kontaktné údaje zadané Kupujúcim pri objednaní tovaru.

V prípade, že Kupujúci zadá objednávku a nie je dohodnuté s Predávajúcim inak, platí pre Kupujúceho vždy aktuálna cena uvedená v internetovom katalógu.

Objednávka sa považuje za vybavenú momentom prevzatia tovaru Kupujúcim v mieste k tomu určenom alebo prostredníctvom 3. osoby (prepravcom).

Kupujúci môže objednávku upraviť či stornovať kedykoľvek až do momentu jej vybavenia.

Predávajúci má právo objednávku stornovať kedykoľvek až do momentu jej vybavenia z dôvodov: bez udania dôvodu, tovar nie je už možné pre Kupujúceho obstarať z dôvodu ukončenia výroby či dodávok.

Platobné podmienky / platba vopred na účet

Predávajúci si vyhradzuje právo platby vopred na účet, pri neštandardných atypických rozmeroch, pri matracoch s vyššou cenou a pri objednávkach, ktoré uzná sám za vhodné.

Cena za dopravu

Na všetky matrace je cena za dopravu pri platbe vopred celkom ZADARMO!

Pri platbe na dobierku, pri matracoch účtujeme poplatok za doberečné vo výške 7 EUR.

. * Výrobca matracov si vyhradzuje právo na zmenu farby pien pri matracoch a zároveň zaručuje rovnakú kvalitu a vlastnosti použitých pien.

Prešitý poťah - nový materiál! Prešitý poťah nyní vyrábíme bez okrajového lemu, poťah je pak stabilnější a lépe drží na matraci.


Kvalitný anatomický vankúšik ZADARMO


Doprava matrac až domov ZDARMA


 

Kategórie

Mohlo by vás zaujímať